Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
10.04.2012 13:45 - ТАЙНАТА ВЕЧЕРЯ - /ВЕЛИКИ ЧЕТВЪРТЪК/
Автор: katan Категория: Лични дневници   
Прочетен: 639 Коментари: 0 Гласове:
1

Последна промяна: 10.04.2012 13:59


                            ВЕЛИКИ ЧЕТВЪРТЪК

АЗ ЩЕ ПРОДЪЛЖА ОЩЕ МАЛКО С РАЗКАЗИТЕ ЗА ТЕЗИ ВЕЛИКИ ДНИ. ДО ВЪЗКРЕСЕНИЕТО.


 

                                 image

                                         
                                           ТАЙНАТА ВЕЧЕРЯ

 

                                       /ВЕЛИКИ ЧЕТВЪРТЪК/

 

И така, дойде първият ден  на Безквасници*, денят в който пасхалното агне трябваше да бъде принесено в жертва и изядено с горчиви треви .

Петър и Йоан отидоха в Йерусалим, за да подготвят празника.

Когато се свечери, пристигна Иисус и седна заедно с дванадесетте на трапезата. След като всички  заеха местата си, Иисус се обърна към тях с думите: “Уверявам ви, че друга такава вечеря няма да имам, преди тя да се състояла в Божието царство! Тогава той взе чашата с вино и след като благодари, им каза: “Вземете това и го поделете помежду си, защото аз няма да пия от плода на лозата, докато не настъпи Божието царство.“

Той подаде чашата с вино да обиколи всички мъже, насядали край трапезата. Те пиха един след друг като приятели на прощална вечеря.

Неочаквано между тях възникна спор: Кой от тях ще бъде най–великият в Божието царство.

Известно време Иисус ги слушаше, а после им каза: “Нека този, който иска да е най-велик между вас, да стане най–малък. Този, който е пръв, трябва да стане слуга на всички.”

Скоро след това  той стана от масата  и препаса около кръста си престилка. После сипа вода в един леген и започна да мие краката на учениците си, като ги избърсваше с престилката.

Това беше нещо, което в началото на празника вършеха слугите, но учениците нямаха слуги. Никой от тях не беше помислял да стори това, та дори и на учителя си. Те мълчаха, защото се срамуваха. В този момент Иисус беше стигнал до Симон–Петър, който протестирайки му каза:“Господи , ти ли ще ми миеш нозете?“

“ – Вие не разбирате какво върша сега, но ще разберете по–късно.“  - отговори Иисус.

“ – Никога няма да позволя да измиеш краката ми ! “ – протестираше Петър, като се опита да се отдръпне .

“ – Ако не те измия, няма да имаш дял в царството ми с мен и останалите.“ – каза Иисус.

“ – Учителю – каза Симон – Петър – тогава измий не само краката, но и ръцете и главата ми!“

Иисус се усмихна мило:“Измитият има нужда само нозете си да умие, за да бъде целият чист – каза той. – Ти вече си чист. Но не всеки от вас е чист.“  Той каза това, защото знаеше, че един от неговите ученици се готви да го предаде. И Иисус знаеше кой е той...

Когато свърши с миенето на краката им , Иисус се върна на мястото  си на трапезата .

“ – Разбрахте ли какво направих за вас? – попита той. Вие ме наричате Учител и Бог, и с право, защото аз наистина съм такъв. Щом аз, вашият Учител и Бог, измих краката ви и вие трябва да си ги измиете един на друг. Аз ви показах, за да направите и вие същото, за да бъдете мои истински ученици  .

Повярвайте: няма слуга по–голям от своя господар, нито пък пратеник  по–горен от този, който го е изпратил. Ако знаете и разбирате моите заповеди ще бъдете блажени. Но за зная, че вие няма да последвате примера ми. Не говоря за всички ви. Зная кои съм избрал. Но трябва да се изпълни писанието, което казва:

                      “Този, който дели хляб с мен,

                         вдигна против мен петата си.“

Иисус беше дълбоко развълнуван, защото обичаше всичките си дванадесет ученици, но въпреки това, знаеше, че между тях има един, който не го обича…той забеляза  учудените им погледи и каза натъжен: “Да, един от вас ще ме предаде, един от вас, който се храни заедно с мен, на същата тази трапеза …”

Всеки знаеше, че  има някаква слабост и всеки се страхуваше, че може той да се окаже предател.

“ – Да не съм аз , Господи ? “ – питаше всеки поред .

“ – Кажи ни кой е ? “ – молеше го Симон – Петър .

“ – Този , който  заедно с мене  топи от същото блюдо. “ – отговори им Иисус .

Така че не получиха така искания отговор…

Иисус натопи залък хляб в блюдото и го подаде на Иуда*. “Да не би да съм аз , Господи?“ – попита той толкова тихо, че само Иисус успя да го чуе.

Той кимна. “Ти рече**. Каквото има да правиш, прави го по–скоро.“

Понеже Иуда държеше кесията с парите останалите мислеха, че Иисус го е пратил да купи нещо за трапезата…

След като Иуда напусна вечерята, повече не се спомена за предателство.

Иисус заговори на другите ученици: “Деца мои, още съвсем малко ще бъда с вас. Ще ме търсите, когато си отида, но вие не можете  да дойдете там, където отивам. Ето ви една Божия заповед: Обичайте се един друг, както аз ви обикнах. По това именно всички хора ще разберат, че сте мои ученици – по любовта ви един към друг.“

Иисус взе хляб, благослови го и го начупи на малки късове: “Вземете и яжте!– каза той  -  Това е моето тяло, което беше дадено заради вас. Правете това за мой спомен.“

След като хапнаха, той взе чашата с вино, благодари и я подаде да обиколи всички .

“Пийте от нея, защото това е моята кръв, кръв на новия завет, който ви давам. Тя се пролива заради вас и заради мнозина други, за опрощаване на греховете. Вземете виното и си го поделете. Защото пак ви казвам, няма да пия вино до деня, в който ще бъдем отново всички заедно в царството на моя Отец.“

Те пиха мълчаливо.И

Тогава Симон–Петър зададе въпрос, на който сам не можеше да си отговори: “къде отиваш, Господи, та ние не можем да дойдем? “

“ – Казах ви, че там, където отивам, вие не можете да ме последвате. Това ще стане по–късно.“

“ А защо не можем да те последваме сега? – попита Петър. Аз бих отишъл навсякъде, бих дал живота си заради теб.С теб съм готов да отида в затвора или да приема смъртта.”  

“ – Ще дадеш и живота си за мен? – попита Иисус с безкрайна печал в гласа . – Наистина, повярвай, Петре, преди петелът да пропее тази нощ, ти ще се отречеш три пъти от мене.“

“ – Не, дори да умирам заедно с теб, пак не бих се отказал от теб!“ – каза Петър.В същото го убеждаваха и другите ученици, с изключение на липсващия Иуда .

Иисус помълча малко, а после каза: “ Не бойте се! Вярвайте в Бога и вярвайте в мен. Сега отивам да  подготвя мястото за вас, когато съм готов ще се върна да ви взема със себе си, така че, където съм аз – там ще бъдете и вие. Знаете пътя към мястото, където отивам.“

“ – Но, Господи – рече Тома – ние не знаем къде отиваш. Как тогава ще намерим пътя?”

“ - Аз съм пътят – каза Иисус – Аз съм пътят, и истината, и животът.“

“ Всеки, който ме е познал, е познал и моя Отец, защото моя Отец е в мен. Аз скоро ще отида при Отца си. Още малко съм тук и светът няма да ме вижда повече. Но няма да ви оставя неутешими - Светият дух ще бъде с вас.“

“– Аз отивам при своя Отец, който е по велик от  мен. Имам съвсем малко още да ви кажа. Ставайте да тръгваме.“

И след като изпяха един химн, те отидоха на Елеонската планина, за да постоят на спокойствие в Гетсиманската градина  .

Междувременно Иуда ги беше проследил и беше уведомил първосвещениците и старейшините…

В тъмнината  по пътя към градината Иисус разказваше на учениците си следната притча:“ Аз съм истинската лоза, а моят Отец е лозарят. Той отрязва от мен всяка пръчка, която не носи плод, всяка пръчка, която дава  плод,  почиства така, че да даде повече. Сега вие сте пръчките, а аз съм лозата. Запазете в душите си вярата в мен и аз ще пребъдвам във вас. Аз ще живея във вас  и вие в мен. Ако спазвате моите заповеди, ще пребъдвате в моята любов, така, както аз спазих заповедите на моя Отец и пребъдвам в неговата любов. Ето последната ми заповед към вас: обичайте се един друг, както аз ви обикнах. Няма по–голяма любов от тази да отдадеш живота си за своите приятели.“

“– До сега не сте поискали нищо в мое име. Но от сега нататък  искайте и ще получите  и радостта ви ще бъде пълна. Самият Отец ви обича, защото вие ме обикнахте и повярвахте, че съм дошъл от Бога. Ще имате изпитания в живота, но дерзайте! Аз победих света.“

После Иисус вдигна очи към небето: “Отче! Дойде часът, прослави сина си, за да те прослави и той. Ти му даде власт над всички хора на Земята, за може той да дари с вечен живот  още толкова, както ти него си дарил. А  вечният живот означава те да те почитат като единствен истински Бог само Теб, и да знаят, Че Иисус Христос е изпратен от теб. Аз те прославих на земята и свърших делото, което ти ми беше възложил.“

Те отидоха към потока Кедрон  и там Иисус каза на единадесетте си ученици: “Тази нощ всеки от вас  ще се отрече от мен. Защото е писано: “Ще поразя пастира и овцете ще се разпръснат.“  Но след като възкръсна за живот, ще ви изпреваря в Галилея.“

После те отидоха в Гетсиманската градина .

Но Иуда също знаеше това място..

 

БЕЗКВАСНИЦИ - Празникът Пасха бил наричан и Безквасници, поради неквасения хляб, с който се отбелязвал празника.

 *ГОРЧИВИТЕ ТРЕВИ се слагали в сос , в едно блюдо , от където старшият на трапезата топил и подавал залъците .

**Изразът: "Ти рече", "Ти каза" означава потвърждение на истинността на казаното от събеседника.

 ПО ПЪРЛ БЪК - "БИБЛИЯТА - СТАРИЯТ И НОВИЯТ ЗАВЕТ"


Гласувай:
1
0Няма коментари
Вашето мнение
За да оставите коментар, моля влезте с вашето потребителско име и парола.
Търсене

За този блог
Автор: katan
Категория: Лични дневници
Прочетен: 3528894
Постинги: 697
Коментари: 18440
Гласове: 131175
Календар
«  Декември, 2018  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31